Проектування вентиляції

vent-kond1

Проект виконується «CabexLine» керуючись вимогами:

 • санітарні вимоги
 • будівельно-архітектурні вимоги
 • протипожежні вимоги
 • експлуатаційні вимоги
 • надійність обладнання
 • економічна ефективність

Всі проектні рішення виконуються відповідно до вимог будівельних норм та правил, ГОСТами, санітарно-гігієнічними, протипожежними та інших нормами.

62973d6dfaaa2265ee1b90afe7476ac2

Склад проекту

 • розробка загальної схеми: загальні дані і характеристики обладнання
 • виконання розрахунку теплопритоків і параметрів повітрообміну
 • пояснювальну записку та техніко-економічне обґрунтування
 • креслення з нанесеними на них елементами
 • аксонометричні схеми вентиляції і кондиціонування повітря
 • специфікації вентиляційного обладнання
 • результати програми підбору обладнання та специфікацію.

93e7b8742945383456ba2b5ade85bfa8

Розрахункова частина включає в себе

 • розрахунки тепло і вологонадходження в приміщення;
 • кількість шкідливих газовиділень (в основному вуглекислого газу CO2);
 • аеродинамічний розрахунок.

На підставі наведених вище розрахунків визначається витрата припливного і витяжного повітря, визначається вид вентиляції, підбирається основне обладнання.

Використання автоматизованої системи диспетчеризації призводить до значного зниження експлуатаційних витрат!

Процес створення проектної документації в компанії «CabexLine» здійснюється висококваліфікованими фахівцями, що дозволяє максимально автоматизувати розрахунки і оптимізувати технічні рішення для досягнення високої якості проектної документації.

Всі проектні рішення виконуються відповідно до вимог будівельних норм і правил, санітарно-гігієнічними, протипожежними та іншими нормами.

proektirovane-ventilyatsii-2

Етапи проектних робіт:

 • Передпроектна підготовка (розробка технічного завдання на проект);
 • Проект, ТЕО (техніко-економічне обґрунтування);
 • Робочий проект;
 • Виконавча (робоча) документація (розробляється після завершення монтажних робіт).
Закрыть меню