Вентиляція

В умовах погіршення екологічної обстановки в густонаселених районах використання систем вентиляції повітря стає як ніколи актуально.

У повітря потрапляють джерела забруднення, які в тій або іншій кількості присутні в будь-якому будинку або офісі: будівельні, оздоблювальні матеріали містять азбест, або вологий килим, меблі, зроблені з ДСП, побутова або офісна техніка.

Тому проектування, установка і правильна експлуатація системи вентиляції повітря є одним з важливих компонентів в створенні сприятливого мікроклімату в закритих приміщеннях, що сприяють збереженню здоров’я і працездатності людини.

Вимоги до технічних характеристик вентиляційного обладнання при розрахунку промислової та побутової вентиляції настільки важливі, що їх параметри були прописані в будівельних нормах і правилах. На сьогоднішній день компанія «CabexLine» виконує повний спектр робіт в області припливно витяжної вентиляції повітря в приміщеннях і пропонуємо такі бренди:

Vents, LMF, Clint, Chigo, BVN

Вентиляція приміщень класифікується за такими основними ознаками:

112

Природна і механічна вентиляція

Природна вентиляція — це система вентиляції, яка не містить електрообладнання (вентиляторів, двигунів, приводів і т.п.). Переміщення повітря в ній відбувається за рахунок різниці температур, тиску зовнішнього повітря і повітря в приміщенні, вітрового тиску. Природна вентиляція існує в усіх будинках — це система вертикальних каналів (повітроводів) з вентиляційними рещітками на кухнях і в санвузлах.

У кожному конкретному проекті тільки фахівці компанії «CabexLine» зможуть визначити, який тип вентиляції є найбільш ефективним, більш економічним і технічно раціональним.

113

Припливна, витяжна та загальнообмінна вентиляція

Припливні системи — один з видів механічної вентиляції, служать для подачі у вентильовані приміщення чистого повітря замість вилученого. Припливне повітря, як правило, піддається спеціальній обробці (очищенню, нагріванню, зволоженню і т.д.) за допомогою відповідного додаткового обладнання.

Витяжна вентиляція видаляє з приміщення (цеху, корпусу) забруднене або нагріте відпрацьоване повітря. У загальному випадку в приміщенні передбачаються як припливні системи вентиляції, так і витяжні системи. Їх продуктивність повинна бути збалансована з урахуванням можливості надходження повітря в суміжні приміщення або з суміжних приміщень. 

У приміщеннях може бути також передбачена тільки витяжна або тільки припливна система вентиляції. У цьому випадку повітря надходить в дане приміщення зовні або із суміжних приміщень через спеціальні отвори або віддаляється з даного приміщення назовні, або перетікає в суміжні приміщення. Як припливна, так і витяжна вентиляція може влаштовуватися на робочому місці (місцева вентиляція), або для всього приміщення (загальнообмінна вентиляція).

114

Місцева вентиляція

Це система повітрообміну в обмеженої частини простору, мікроклімат якого відрізняється від загальної його атмосфери. Тобто фактично цей вид вентиляції призначений для установки на окремо розглянутому робочому місці.

Загальнообмінна вентиляція

Загальнообмінні системи вентиляції — як припливні, так і витяжні, призначені для здійснення вентиляції в приміщенні в цілому або в значній його частині. Загальнообмінні витяжні системи відносно рівномірно видаляють повітря зі всього обслуговуваного приміщення, а загальнообмінні припливні системи подають повітря і розподіляють його по всьому об’єму вентильованого приміщення.

115

Загальнообмінна припливна вентиляція

Загальнообмінна припливна вентиляція влаштовується для асиміляції надмірного тепла і вологи, розбавлення шкідливих концентрацій парів і газів, не видалених місцевою вентиляцією і загальнообмінної витяжною вентиляцією, а також для забезпечення розрахункових норм і вільного дихання людини в робочій зоні.

При негативному тепловому балансі, тобто при недоліку тепла, загальнообмінну приточну вентиляцію влаштовують з механічною спонукою і з підігрівом всього об’єму припливного повітря. Як правило, перед подачею повітря очищають від пилу. При надходженні шкідливих виділень в повітря цеху кількість припливного повітря повинна повністю компенсувати загальнообмінну і місцеву витяжну вентиляцію.

116

Загальнообмінна витяжна вентиляція

Найпростішим типом загальнообмінної витяжної вентиляції є окремий вентилятор (зазвичай осьового типу) з електродвигуном на одній осі, розташований у вікні або в отворі стіни. Така установка видаляє повітря з найближчої до вентилятора зони приміщення, здійснюючи лише загальний повітрообмін.

У деяких випадках установка має протяжний витяжний повітропровід. Якщо довжина витяжного повітропроводу перевищує 30-40 м і відповідно втрати тиску в мережі складають більше 30-40 кг / кв. м., то замість осьового вентилятора встановлюється вентилятор відцентрового типу. Коли шкідливими виділеннями в цеху є важкі гази або пил і немає тепловиділення від устаткування, витяжні повітроводи прокладають по підлозі цеху або виконують у вигляді підпільних каналів.

У промислових будівлях, де є різнорідні шкідливі виділення (теплота, волога, гази, пари, пил і т.п.), і їх надходження в приміщення відбувається в різних умовах (зосереджено, розосереджено, на різних рівнях і т.п.), часто неможливо обійтися однією системою, наприклад, місцевою вентиляцією або загальнообмінною. У таких приміщеннях для видалення шкідливих виділень, які не можуть бути локалізовані і поступають в повітря приміщення, застосовують загальнообмінні витяжні системи.

osobennosti-kanalnyh-kommunikaciy

Канальна і безканальна вентиляція

Системи вентиляції або мають розгалужену мережу повітропроводів для переміщення повітря (канальні системи), або канали-повітроводи можуть бути відсутніми, наприклад, при установці вентиляторів в стіні, в перекритті, при природній вентиляції і т.д. (Безканальної системи).

117

Набірна і моноблочна системи вентиляції

Найбільш поширеними є складальні системи вентиляції. Вони збираються, як конструктор, з окремих елементів (вентилятора, фільтра, шумоглушника, вентиляційних отворів, тощо), причому елементи можуть бути від різних виробників. Набірна система може бути спроектована для будь-якого приміщення, від невеликої квартири до цілої будівлі, але грамотно розрахувати і спроектувати її зможе тільки фахівець.

Моноблочна установка — це готова система вентиляції, що знаходиться цілком в одному корпусі. У моноблочній системі нерідко встановлений рекуператор — пристрій, в якому відбувається теплообмін холодного припливного повітря з теплим повітрям, що видаляється з приміщення, що дозволяє економити від 30 до 90% електроенергії. Монтаж моноблочної системи займає кілька годин і не вимагає великої кількості витратних матеріалів, але її вдасться вписати далеко не в кожне приміщення.

Вентиляція перемішуванням і вентиляція витісненням

Розрізняють два основних, часто зустрічаються типи вентиляції: вентиляція перемішуванням і вентиляція витісненням.

Ефективність вентиляції

Ефективність вентиляції — це величина, що показує, як швидко забруднене повітря видаляється з приміщення.

Вона визначається відношенням концентрації шкідливих домішок, що містяться в витяжному повітрі до концентрації шкідливих домішок в приміщенні.

Ефективність вентиляції часто використовується для якісної оцінки здатності системи забезпечувати комфортні умови по чистоті повітря. Даний показник знаходиться в залежності від геометрії приміщення, взаємоположення припливних і витяжних отворів і щільності розподілу джерел шкідливих домішок в приміщенні.

Вентиляція витісненням дозволяє отримати значення ефективності вентиляції понад 100%, в той час як при вентиляції перемішуванням вони не перевищують 100%.

Коефіцієнт повітрообміну

Даний параметр характеризує швидкість заміщення повітря в приміщенні.

Він залежить від умов роздачі повітря в приміщенні, розташування і розмірів дифузорів, розташування джерел тепла і т.д.

При застосуванні методу витіснення, можливо, отримати значення коефіцієнта повітрообміну від 50 до 100%, в той час, як при вентиляції перемішуванням вони не перевищують 50%.

Вентиляція витісненням

Це найбільш ефективний метод, традиційно використовуваний при вентиляції промислових об’єктів. Крім того, даний метод вентиляції знайшов широке застосування в так званих системах комфортної вентиляції. При правильно розрахованою схемою цей метод дозволяє ефективно видаляти надлишки тепловиділень і досягти максимальної ефективності вентиляції.

Для більш докладного опису даного методу необхідно виділити наступні поняття: робоча зона і прилегла зона

Робоча зона

Частина кімнати займана або використовується людьми.

Робочою зоною прийнято вважати простір віддалений на 50 см від стін і віконних прорізів, і від 10 см до 180 см над підлогою.

Прилегла зона

Це простір навколо припливного низького дифузора, де їм створюється певна локальна швидкість повітря. Для систем комфортної вентиляції прийнято вважати, що локальна швидкість повітря в прилеглій зоні не повинна перевищувати 0,2 м / с.

Такі вимоги пропонуються з метою максимально можливого зменшення прилеглої зони навколо дифузорів.

Швидкість повітря і температура

При вентиляції витісненням повітря подається на нижній рівень і тече в робочу зону з малою швидкістю. Припливне повітря повинне бути трохи холодніше, ніж навколишнє повітря приміщення для роботи принципу витіснення.

Для комфортних систем, температура повітря, що подається повинна бути на 1 ° C нижче кімнатної температури, а для промислових або спеціальних систем ця величина складає від 1 до 5 ° C.

При дуже низькій температурі на притоці, завжди виникає ризик утворення конвекційних потоків. (Конвекція — вид теплообміну, при якому внутрішня енергія передається струменями і потоками).

Переваги і недоліки

Вентиляція витісненням дуже зручна для застосування в промисловості, де багато шкідливих домішок і тепловиділень.

Правильно спроектовані системи для вентиляції витісненням забезпечують дуже хорошу якість повітря, але даний принцип має деякі обмеження:

  • Припливні дифузори вимагають більше місця;
  • Припливні дифузори помилково можуть чимось накрити;
  • Прилегла зона стає набагато більше;
  • Вертикальний температурний градієнт стає дуже високим.

При проектуванні даних систем необхідно також враховувати взаєморозташування по висоті і потужності опалювальних пристроїв, які впливають на динаміку повітряних потоків всередині приміщення. При поєднанні зі сторонніми струмами повітря приміщення, нерівномірний нагрів по висоті в деяких випадках викликає зміщення нагрітих шарів повітря вниз. На практиці, це призводить до функціонування вентиляційної системи за іншим принципом — перемішування

Вентиляція перемішуванням

При вентиляції перемішуванням припливне повітря одним або декількома потоками подається в робочу зону, залучаючи в рух велику кількість повітря всередині приміщення. Робоча зона лежить в зоні поворотного потоку, де швидкість повітря складає 70% від швидкості основного повітряного потоку.

Довжина струменя

Під довжиною струменя приймається відстань від розподільника повітря до перетину повітряного струменя, в якому швидкість ядра потоку знижується до 0,2 м / с.

Ежекція

Ежекція це здатність дифузорів підмішувати в струмінь прилеглий повітря приміщення.

Дифузори струминного типу (де повітря закручується проходячи на великій швидкості через сопла) -є яскравими прикладами припливних пристроїв з високим ступенем ежекції. Дифузори для вентиляції витісненням мають низький ступінь ежекції.

Для усунення відчуття протягу при температурі припливної струменя нижче кімнатної температури необхідно використовувати припливні дифузори з високим ступенем ежекції.

Настилаючий ефект

При розташуванні вентиляційні отвори в достатній близькості від плоскої поверхні, що виходить потік повітря відхиляється в її сторону і прагне текти безпосередньо по поверхні. Цей ефект виникає внаслідок утворення розрядження між струменем і поверхнею, а так як немає можливості підмішування повітря з боку поверхні то струмінь відхиляється в її сторону.

Для виникнення ефекту відстань між припливним отвором і стелею не повинно перевищувати 30 см.

Швидкість повітря і температура

Прийнятна швидкість повітря в робочій зоні залежить від таких факторів як: температура в приміщенні, рід діяльності в приміщенні, внутрішній інтер’єр. Відзначено, що відчуття протягу усувається, при швидкості повітря менше 0,18 м / с і температурі від 20 до 22 ° C.

Закрыть меню